Kiina sanoin ja kuvin -lehteä seura on julkaissut yhtäjaksoisesti vuodesta 1956 lähtien. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden päätoimittajana toimii Annika Heikinheimo.

Kiina sanoin ja kuvin pyrkii käsittelemään Kiinan yhteiskuntaa ja kulttuuria monipuolisesti ja syvällisesti. Kiinaa koskeva tiedonvälitys on muissa medioissa lisääntynyt, mutta Kiina sanoin ja kuvin tarjoaa syventävää aineistoa ja laajempia näkemyksiä.